×
Доставчици в системата Central Admin
Central Admin
Дистрибуция (доставка) на оферти от туроператори и хотели до Вашия сайт. Бърз и лесен достъп до голям обем от оферти, автоматично обновяване на оферти.

Туроператори в Central Admin
Списък с туроператори, чиито оферти могат да бъдат доставени до Вашия сайт през системата Central Admin:
за Туроператори
Разпространяване на Вашите оферти директно до сайтовете на агентите Ви. Улеснява дистрибуцията и продажбите на Вашите продукти.

за Турагенти
Доставяне на оферти и хотели в готов вид за публикуване до Вашия сайт от доставчиците в Central Admin. Ежедневно обновяване на дати и цени.


Свържете се още днес с нашия екип на тел: 0895 040 353 или изпратете email: info@prostudio.bg


0895 040 353
пълна версия