×
Списък с XML доставчици
EXtensible Markup Language или както по-често ще срещнете този термин XML, представлява технологично решение, което позволява автоматичен обмен на текст и данни.
Днес XML се използва главно като спояващо звено при интегриране между фирми и доставчици, защото:

  • Потокът от данни е структуриран така, че да позволява използването на еднакви стандарти


  • Данните могат да бъдат от различен формат (цени, описания)

  • Технологията позволява данните да бъдат възпроизведени и модифицирани в желан от получателя формат

  • При обслужване на международни партньори чрез XML текстовете и данните могат да бъдат поддържани в многоезичен формат

  • Технологията насърчава използването и смесването на XML данни от няколко доставчика

  • Повишаване качеството на обслужване на крайния клиент чрез предлагане на по-добри цени, информация в реално време, бързина и точност при резервация

  • Чрез XML можете да постигнете пълен цикъл на резервация от търсене на оферта, сравнение на резултатите по различни параметри (цена, звезди, рейтинг и др), резервация, потвърждение и заплащане онлайн


Свържете се още днес с нашия екип на тел: 02 980 1830 или изпратете email: info@prostudio.bg


Актуален списък с интегрирани от нашия екип XML доставчици до момента:

Още по темата:


Свържете се още днес с нашия екип на тел: 02 980 1830 или изпратете email: info@prostudio.bg


0899 936 282
гр. София 1000
ул. Уилям Гладстон N32, ет. 2, офис 6А
пълна версия