×
Интерактивна карта чрез Google Maps
Интегрирането на интерактивна карта на Google Maps представлява иновативен подход, чрез който да обвържете голям обем от информация наличен във вашия сайт, в удобен за крайния потребител формат.Как се визуализира съдържанието

С помощта на икони се маркират територии, които кореспондират на посочените в административния панел дестинации

Взаимодействие с потребителя

  • картата позволява увеличавале на мащаба, съответно разглеждане на точките от картата по-подробно

  • когато потребителят кликне върху избрана икона, визуализира се информация в "балонче" с дестинация и брой оферти към нея с с цитирана цена от най-ниска стойност
Техническо изискване
Административният панел трябва да бъде Travel Admin 6

Препоръчителни допълнителни услуги:
Travel Admin 6
Travel B2B за агент
Централен админ0895 040 353
пълна версия