×
Вграждане на White Label
Вграждане на White Label в туристически сайт или портал

White Label е технология за дистрибутиране на информация и представлява "frame" за вграждане в сайт. Когато дадена агенция желае да вгради в своя сайт White Label на примерен оператор, тя взима кодът (код за вграждане) от него (операторът) и го предоставя на фирмата, която поддържа сайта, за да го вгради.


0899 936 282
гр. София 1000
ул. Уилям Гладстон N32, ет. 2, офис 6А
пълна версия